Thursday, February 02, 2006

मुंबई,दिल्ली विमानतळ खासगीकरण करणे योग्य पाउल ?

डाव्यांच्या विरोधाला न जुमानता यु पी ए सरकारने देशातील महत्वाच्या दोन विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.आणी देशात एकच गदारोळ उठला .मुंबईत कामगार संघटनांनी धरणे आंदोलन करुन आपला विरोध नोंदविला.खरेच हा निर्णय मोठे वादळ उठवेल ?

खासगीकरणाची प्रक्रिया आता देशात अधिक जोर धरणार हे नक्की. डाव्यांचा विरोधाची धार बोथट ठरत आहे ?

या विषयी आपले मत काय ?

6 comments:

sapraja54 said...

Yes modernisation ,expantion is a must.But since Government is unable to spend money,privation is the only ulternative.Let these Leftist-ritist go to hell ! They don't know what is happenning in their own Russia and China.
..Jayant Ranade
9371009336

macdeo said...

actually the problem is with the Govt. institutes as we all know the level of red tapisum and corruption when privates r gonna cum these things r gonna eliminate thats for sure. now every thing has its own advantages and disadvantages so one has to accept it.

Shridhar Damle said...

Jeshtha Jalatadnya rajendrasing yanni 'rashtrapatinni nadi-jod prakalpa baddal bolu naye' ase je pratipadan kele ahe tya baddal mala pratikriya vyakta karaychi ahe.

Rajendra sing mhanatat ki Rashtrapatinna veglya vishayacha abhyas ahe. Nadi-jod prakalpa mule rajyarajyat bhandane hotil mhanoon nadi-jod prakalpa rashtrahitacha nahi.

Rajyarajyatil bhandane ha Jalatadnyacha vishay nahi tya mule Rajendrasing yanni rajyatin bhandana baddal bolu naye. Nadi-jod technically yashasvi hovu shakto ki nahi te tyanni sangav.

Rajyarajyatil bhandane nadi-jod nastanna suddha chalu ahe. Tyakarta nadi-jod prakalpacha extra mudda kahi farak karat nahi. Shivay ya logic ni sardar patelani ji 565 vatana bhartat samil keli te tyanni karu naye asa mhannya sarkh ahe. Karan desh-jod prakalpamule suddha rajyarajyat bhandana hot ahetach.

Suresh said...

Dear Blog Master,

Please guide me to type in Marathi Fonts......

Anonymous said...

विमानतळांचे खासगीकरण हे अतिशय योग्य पाउल आहे. कारण त्याशिवाय प्रगति साध्य होणार नाहि. डावे पक्ष कालबह्य झाले असुन त्यांना विरोधाशिवाय दुसरी कोणतीच गोष्ट करावीशी वाटत नाही. डावे पक्ष हे भारताच्या प्रगतीला मोठा अडसर आहेत.

Anonymous said...

खासगीकरण अतिशय योग्य आहे. इतके दिवस हे सरकार च्या ताब्यात होते आणि सरकारी बाबु लोक त्याचा जहागिरीप्रमाणे वापर करत होते. विमानतळावरील असुविधा , बकाल पणा आणि ह्या सरकारी लोकांकडुन मिळणारी वागणुक ह्या मुळे भारतीय विमानतळे हा कुचेष्टेचा विषय होत आहे