Wednesday, February 14, 2007

Farmers' Suicides Vs. Loadshedding Vs. Abhishek - Aishwarya


No. of mentions on blogs in last 2 months

Comments
--
Suresh3211
Shame..Shame.. Blogers are interested in Abhi..Ash than the farmers deaths....Sha
--
Anonymous
I have been quite disturbed by this graph..I wish Saakal would launch a "Web Donatation" campaign for the farmers on the verge of a suicide , we could donate the money ..which must go directly to the people
--

3 comments:

Suresh3211 said...

Shame..Shame.. Blogers are interested in Abhi..Ash than the farmers deaths....Shame..

Anonymous said...

I have been quite disturbed by this graph..I wish Saakal would launch a "Web Donatation" campaign for the farmers on the verge of a suicide , we could donate the money ..which must go directly to the people...Hanif...please put a english contact us email id...

माधव बामणे said...

शेतक़ऱ्यांच्या प्रश्नावर लोकांचे लक्ष जात नाही याचे कारण आपल्याला अन्नधान्याची टंचाई भासत नाही. देवाची आठवण मनुष्याला संकटात सापडल्यावरच होते. हनिफच्यामते शेतकऱ्याना दान देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवता येतील. माझ्यामते शेतकरी तोट्यात येऊ नये या बाबत उपाय योजना केली पाहिजे. त्या करता शेतक़ऱ्याना योग्य शिक्षण, प्रशिक्षण, बी बियाणे, खते, साठ्वणुकीची साधने, योग्य भाव दिला पाहिजे.

आधुनिक शेती व आर्थिक नियोजनात शेतकरी मागे पडतो हे स्वीकारून त्यावर उपाय केला पाहिजे. शेतक़ऱ्याला वाऱ्यावर सोडून देऊ नये