Saturday, March 31, 2007

Global Indian Advance

Wealthiest Persons:


Largest Companies:

'फोर्बस' मासिकातर्फे प्रसिद्ध झालेल्या जगभरातील दोन हजार मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत भारतातील कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ........
त्यात पाच तेल कंपन्या, 13 बॅंका आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चार कंपन्यांचा समावेश आहे.

No comments: